November 27, 2014

You are here: Home Special Events

Välkommen till Tao Zen Center (Sweden)

Shi Ming Bao has been practitioner and teacher of the Dharma in Scandinavia for more than 30 years. He joined the Zen Buddhist Order of Hsu Yun in 1998 and was subsequently ordained by Grand Master Jing Hui in July 2004. Rev. Ming Bao manages two chan centers in Sweden and is chairman of the local Buddhist Association. He is also a writer and practitioner of the martial arts and TCM. Rev. Ming Bao conducts regular meditation sessions, participates as a guest speaker for a variety of organizations, conducts Zen retreats, and recently participated in the formation of a national Buddhist magazine. He has published a book on basic Buddhism as well as numerous magazine articles. The Temple is open to the public every Saturday and to the Sangha for practice every Wednesday and Sunday. Special lectures and retreats are held occasionally. The Temple has its own shop with meditation pillows, Buddha figures, books, and other items. New members and guests are welcome!

Tan wu shih; wu shin yu shih
Endast icke-ting i Sinnet; hys icke-sinne i tingen"

MingBaoPhoto_cTao Zen Center är en unik mötesplats för stillhet och reflektion samt personlig utveckling. Center för Kinesisk Chan (Zen)-Buddhism i Sverige samt andra Kinesiska och orientaliska traditioner såsom Qi Gong, Tai Chi, Shiatsu och Yoga. Centret är knutet till klostret Bailin Chan Sí i Hebei, Kina och tillhör Linji Chan Tsung-linjen.

Vad är Tao Zen Center?

Tao Zen Center är en unik mötesplats som drivs av en kulturförening och ett samfund som erbjuder ett urval av orientaliska praktiker för människans välbefinnande. Centret och Templet är öppet för alla som är intresserade av Buddhismen i allmänhet och Chan (Zen)-Buddhism i synnerhet samt Kinesisk och Österländsk kultur. Se mer underInfo. Grupper och Skolklasser är välkomna på studiebesök. Se under Tjänster (Zhen Ji är Mästaren Zhao Zhou's postuma hedersnamn, tilldelat av Kejsaren. Chan Tang betyder meditationshall. Namnet har vi fått från Stormästaren Jing Hui, se bild)

På centret erbjuds även andra aktiviteter såsom Qi Gong, Tai Ji, Shiatsu, Yoga såväl som andra former för sinnes- och kroppsutveckling.

Vad är Tao Zen Sangha?johnny_sangha250

Vårt fulla namn är "Buddhistiska Samfundet Tao Zen Sangha of Bailin Chan Sí". Vi är ett trossamfund och är registrerade hos länsstyrelsen som ett sådant. Vi är knutna till Grand Master Jing Hui i den Kinesiska Chan-traditionen och klostret Bailin Chan Sí i Hebei, Kina.

Vår interna verksamhet består av fyra delar, vilka alla är lika viktiga för vars och ens personliga och gemensamma utveckling. Det ena kan inte fungera utan de andra. 1. Puja (mässa), 2. Zuo Chan (meditation), 3. Social gemenskap (sangha), 4. Zen i dagliga livet (Seng huo chan).

MB3Vi erbjuder alltså Malmöborna (och andra) en möjlighet att utveckla sin andlighet och spiritualitet inom den Buddhistiska ramarna i den form som praktiseras i Kina sedan 1500 år tillbaka. De som vill praktisera hos oss behöver inte omfatta den buddhistiska tron (man kan tillhöra vilken religion man vill) men förutsätts acceptera alla delar av den samt att delta i alla fyra delar av praktiken och att respektera dem som omfattar och utövar sin tro. Vill man utvecklas på vår väg kan man inte välja bort en del. Man förväntas att delta i söndagens andakt likaväl som i meditationen.

Centret skall vara en tillflykt undan samhällets krav och stress, en plats där man känner lugn och harmoni. En plats där vi respekterar varandra och stödjer varandra. En plats där vi släpper taget om våra personliga åsikter och omfamnar varandra utan särskillnader. Se vidare Info . För ytterligare information, skriv till

Medlemsskap

Intresserade som vill prova på är välkomna onsdagar 18.30 (punktligt). För att bli medlem genomgår man först vår introduktionskurs vilken ges en lördag varje månad, kl 15.00 - 18.00. Se under 'Nyheter' för aktuellt datum. Den omfattar tre timmar samt deltagande i mässa och gruppmeditation söndagen därpå och kostar 240 kr. Vid erläggande av medlemsavgift dras 50 % av kurskostnaden av. Föranmälan krävs.
För ytterligare information och anmälan, skriv till ,

eller ring 070-415 46 42
Templets adress är:
Hasselgatan 8, 214 34 Malmö.

Göteborgs-sanghan

I Göteborg har vi en meditationsgrupp. Vi har Zuo Chan (meditation) varje söndag kl 18.00 på: Yogaforum, Vallgatan 15 (in på gården).

Verksamheten i Göteborg leds av Yao Shih. För mer information, ring 070-412 44 74 eller maila till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Pris: 900 kr/kalenderhalvår. Plusgiro 150 45 54-5.
Med jämna mellanrum kommer Ming Bao från Malmö och föreläser samt håller halvdags-retreater.

Rev. Ming Bao, OHY, Sweden

MB-JHShi Ming Bao has been practitioner and teacher of the Dharma in Scandinavia for more than 30 years. He joined the Zen Buddhist Order of Hsu Yun in 1998 and was subsequently  ordained by Grand Master Jing Hui in July 2004. Rev. Ming Bao manages two chan centers in Sweden and is chairman of the local Buddhist Association. He is also a writer and practitioner of the martial arts and TCM.

Rev. Ming Bao conducts regular meditation sessions, participates as a guest speaker for a variety of organizations, conducts Zen retreats, and recently participated in the formation of a national Buddhist magazine. He has published a book on basic Buddhism as well as numerous magazine articles.

The Temple is open to the public every Saturday and to the Sangha for practice every Wednesday and Sunday. Special lectures and retreats are held occasionally. The Temple has its own shop with meditation pillows, Buddha figures, books, and other items. New members and guests are welcome!

Website:  http://www.taozen.se

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.